Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 3125

1.
Gihan S. Gunaratne, Robyn T. Rebbeck, Lindsey M. McGurran, Yasheng Yan, Thiago Arzua, Talia Frolkis, Daniel J. Sprague, Xiaowen Bai, Razvan L. Cornea, Timothy F. Walseth, Jonathan S. Marchant
iScience. 2022 Jan 21; 25(1): 103706. Published online 2021 Dec 27. doi: 10.1016/j.isci.2021.103706
PMCID:
PMC8760560
2.
Jinding Liu, Fei Yin, Kun Lang, Wencai Jie, Suxu Tan, Rongjing Duan, Shuiqing Huang, Wen Huang
Nucleic Acids Res. 2022 Jan 7; 50(D1): D1046–D1054. Published online 2021 Oct 28. doi: 10.1093/nar/gkab933
PMCID:
PMC8728262
3.
Bradley I Arshinoff, Gregory A Cary, Kamran Karimi, Saoirse Foley, Sergei Agalakov, Francisco Delgado, Vaneet S Lotay, Carolyn J Ku, Troy J Pells, Thomas R Beatman, Eugene Kim, R Andrew Cameron, Peter D Vize, Cheryl A Telmer, Jenifer C Croce, Charles A Ettensohn, Veronica F Hinman
Nucleic Acids Res. 2022 Jan 7; 50(D1): D970–D979. Published online 2021 Nov 17. doi: 10.1093/nar/gkab1005
PMCID:
PMC8728261
4.
Mizuki Taguchi, Chikaya Tanaka, Shigeyuki Tsutsui, Osamu Nakamura
Front Immunol. 2021; 12: 783798. Published online 2021 Dec 14. doi: 10.3389/fimmu.2021.783798
PMCID:
PMC8713890
5.
Yanting Chen, Zhaoxia Liu, Jacques Régnière, Liette Vasseur, Jian Lin, Shiguo Huang, Fushi Ke, Shaoping Chen, Jianyu Li, Jieling Huang, Geoff M. Gurr, Minsheng You, Shijun You
Nat Commun. 2021; 12: 7206. Published online 2021 Dec 10. doi: 10.1038/s41467-021-27510-2
PMCID:
PMC8664911
6.
Katarzyna Wicherska-Pawłowska, Tomasz Wróbel, Justyna Rybka
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(24): 13397. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.3390/ijms222413397
PMCID:
PMC8704656
7.
Matteo Bozzo, Simone Costa, Valentina Obino, Tiziana Bachetti, Emanuela Marcenaro, Mario Pestarino, Michael Schubert, Simona Candiani
Cells. 2021 Dec; 10(12): 3392. Published online 2021 Dec 2. doi: 10.3390/cells10123392
PMCID:
PMC8699752
8.
Michela L. Mitchell, Mohammed Akhter Hossain, Feng Lin, Ernesto L. Pinheiro-Junior, Steve Peigneur, Dorothy C. C. Wai, Carlie Delaine, Andrew J. Blyth, Briony E. Forbes, Jan Tytgat, John D. Wade, Raymond S. Norton
Biomolecules. 2021 Dec; 11(12): 1785. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.3390/biom11121785
PMCID:
PMC8698791
9.
Yuanfeng Xu, Jinbin Zheng, Yanan Yang, Zhaoxia Cui
Antibiotics (Basel) 2021 Dec; 10(12): 1430. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.3390/antibiotics10121430
PMCID:
PMC8697882
10.
Hongliang Zuo, Xinxin Liu, Mengting Luo, Linwei Yang, Zhiming Zhu, Shaoping Weng, Jianguo He, Xiaopeng Xu
Front Immunol. 2021; 12: 733730. Published online 2021 Dec 7. doi: 10.3389/fimmu.2021.733730
PMCID:
PMC8688535
11.
Periklis Paganos, Danila Voronov, Jacob M Musser, Detlev Arendt, Maria Ina Arnone
eLife. 2021; 10: e70416. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.7554/eLife.70416
PMCID:
PMC8683087
12.
Jiulin Chan, Lu Wang, Li Li, Kang Mu, David Bushek, Yue Xu, Ximing Guo, Guofan Zhang, Linlin Zhang
Front Genet. 2021; 12: 795706. Published online 2021 Dec 3. doi: 10.3389/fgene.2021.795706
PMCID:
PMC8678459
13.
Mario Mardirossian, Marina Rubini, Mauro F. A. Adamo, Marco Scocchi, Michele Saviano, Alessandro Tossi, Renato Gennaro, Andrea Caporale
Molecules. 2021 Dec; 26(23): 7401. Published online 2021 Dec 6. doi: 10.3390/molecules26237401
PMCID:
PMC8659048
14.
Richard Kwamla Amewu, Patrick Opare Sakyi, Dorcas Osei-Safo, Ivan Addae-Mensah
Molecules. 2021 Dec; 26(23): 7134. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.3390/molecules26237134
PMCID:
PMC8658833
15.
Jonathan E. Valencia, Roberto Feuda, Dan O. Mellott, Robert D. Burke, Isabelle S. Peter
BMC Biol. 2021; 19: 257. Published online 2021 Dec 4. doi: 10.1186/s12915-021-01194-y
PMCID:
PMC8642985
16.
Ya-Lun Han, Zhi-Hui Sun, Shuai Chang, Bin Wen, Jian Song, Ran-Tao Zuo, Ya-Qing Chang
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 756530. Published online 2021 Nov 11. doi: 10.3389/fendo.2021.756530
PMCID:
PMC8632358
17.
Nick Panyushev, Larisa Okorokova, Lavrentii Danilov, Leonid Adonin
Biomedicines. 2021 Nov; 9(11): 1736. Published online 2021 Nov 21. doi: 10.3390/biomedicines9111736
PMCID:
PMC8615465
18.
Thomaz Stumpf Trenz, Camila Luiza Delaix, Andreia Carina Turchetto-Zolet, Marcel Zamocky, Fernanda Lazzarotto, Márcia Margis-Pinheiro
Biology (Basel) 2021 Nov; 10(11): 1165. Published online 2021 Nov 12. doi: 10.3390/biology10111165
PMCID:
PMC8614756
19.
Jordan DiNardo, Kevin L. Stierhoff, Brice X. Semmens
PLoS One. 2021; 16(11): e0259716. Published online 2021 Nov 17. doi: 10.1371/journal.pone.0259716
PMCID:
PMC8598040
20.
Ao Li, He Dai, Ximing Guo, Ziyan Zhang, Kexin Zhang, Chaogang Wang, Xinxing Wang, Wei Wang, Hongju Chen, Xumin Li, Hongkun Zheng, Li Li, Guofan Zhang
Commun Biol. 2021; 4: 1287. Published online 2021 Nov 12. doi: 10.1038/s42003-021-02823-6
PMCID:
PMC8590024

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center