U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 7974

1.
Qinqin Zhao, Pinpin Feng, Jun Zhu, Yunling Wang, Xiaojuan Zhou, Zhongni Xia, Danqing Wang, Yueyue He, Pei Wang, Xiang Li
Sci Rep. 2024; 14: 10707. Published online 2024 May 10. doi: 10.1038/s41598-024-61623-0
PMCID:
PMC11087532
2.
Lei Hou, Zhongchen Li, Xiaoli Guo, Jiatao Lv, Zonglei Chong, Yilei Xiao, Liyong Zhang, Zefu Li
Aging (Albany NY) 2024 Apr 30; 16(8): 6852–6867. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.18632/aging.205729
PMCID:
PMC11087101
3.
Xin Jiang, Yaowen Hu, Jian Wang, Mengmeng Ma, Jiajia Bao, Jinghuan Fang, Li He
CNS Neurosci Ther. 2024 May; 30(5): e14753. Published online 2024 May 10. doi: 10.1111/cns.14753
PMCID:
PMC11086021
4.
Yuqi Liao, Wenwei Qi, Shuting Li, Xin Shi, Xiaohong Wu, Feng Chi, Runyu Xia, Limin Qin, Liming Cao, Lijie Ren
BMC Health Serv Res. 2024; 24: 615. Published online 2024 May 10. doi: 10.1186/s12913-024-11088-8
PMCID:
PMC11084012
5.
Licong Chen, Yuan Liu, Jianhua Jiang, Qi Fang, Quanquan Zhang
Medicine (Baltimore) 2024 May 10; 103(19): e37924. Published online 2024 May 10. doi: 10.1097/MD.0000000000037924
PMCID:
PMC11081609
6.
Linlin Zhang, Zhongru Meng, Hongxia Wang, Yang Miao
Medicine (Baltimore) 2024 May 10; 103(19): e38031. Published online 2024 May 10. doi: 10.1097/MD.0000000000038031
PMCID:
PMC11081601
7.
Qiuxin Chen, Minmin Wu, Qiang Tang, Peiyu Yan, Luwen Zhu
Aging Dis. 2024 May 7; 15(3): 1046–1074. Published online 2024 May 7. doi: 10.14336/AD.2023.0721-1
PMCID:
PMC11081165
8.
Xianghui Wang, Aihua Li, Huaju Fan, Yanyan Li, Nana Yang, Yaohui Tang
Aging Dis. 2024 May 7; 15(3): 1227–1254. Published online 2024 May 7. doi: 10.14336/AD.2023.0823-1
PMCID:
PMC11081164
9.
Yubing Huang, Yutong Shi, Mengmeng Wang, Bingyi Liu, Xueqin Chang, Xia Xiao, Huihui Yu, Xiaodie Cui, Ying Bai
Aging Dis. 2024 May 7; 15(3): 1296–1307. Published online 2024 May 7. doi: 10.14336/AD.2023.0303
PMCID:
PMC11081155
10.
Dhanush Balaji, Abinaya Srinivasa Rangan, Prasanna Karthik Suthakaran, Karpaka Vinayakam Gopalakrishnan, Selva Balaji, Manoj Kumar Sivasamy
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e57899. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.7759/cureus.57899
PMCID:
PMC11079703
11.
Dong-Hun Lee, Eun Chae Lee, Sang-Won Park, Ji young Lee, Kee-Pyo Kim, Jae Sang Oh
J Korean Neurosurg Soc. 2024 May; 67(3): 333–344. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.3340/jkns.2023.0154
PMCID:
PMC11079562
12.
Man Zhao, Luni Zhang, Jing Chen, Shiyao Gu, Rong Wu, Caixia Jia
Ultrasonography. 2024 May; 43(3): 209–219. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.14366/usg.24019
PMCID:
PMC11079503
13.
Mingyuan Yan, Jing Wu, Le Wang, Kaiyue Wang, Lili Li, Tianye Sun, Han Zhang, Mi Zhang, Lin Zou, Songyi Yang, Jinmin Liu
Front Pharmacol. 2023; 14: 1236684. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3389/fphar.2023.1236684
PMCID:
PMC11079130
14.
Zheng Tan, Qianyun Zhang, Qiuwan Liu, Xiaoyin Meng, Wenpei Wu, Long Wang, Juncang Wu
Brain Behav. 2024 May; 14(5): e3537. Published online 2024 May 7. doi: 10.1002/brb3.3537
PMCID:
PMC11077245
15.
Byeong Jin Ha, Sang Mook Kang, Bo Mi Choi, Jin Hwan Cheong, Je Il Ryu, Yu Deok Won, Myung-Hoon Han
Heliyon. 2024 May 15; 10(9): e30196. Published online 2024 Apr 28. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30196
PMCID:
PMC11076908
16.
Xiuqun Gong, Chuanqing Yu, Zeyu Lu, Xia Wang, Qiankun Cai, Xiaosi Cheng, Jun Lu
Front Neurol. 2024; 15: 1325960. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.3389/fneur.2024.1325960
PMCID:
PMC11076675
17.
Yong Ge, Changjun Yang, Mojgan Zadeh, Shane M. Sprague, Yang-Ding Lin, Heetanshi Sanjay Jain, Brenden Fitzgerald Determann, II, William H. Roth, Juan Pablo Palavicini, Jonathan Larochelle, Eduardo Candelario-Jalil, Mansour Mohamadzadeh
iScience. 2024 Apr 19; 27(4): 109480. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.1016/j.isci.2024.109480
PMCID:
PMC11075062
18.
Xiao Wang, Chun-fung Sin, Kay-Cheong Teo, William C. Y. Leung, Yuen-Kwun Wong, Roxanna K. C. Liu, Joshua W. Fok, Bonaventure Y. Ip, Hon Hang Kwan, Tsz Ching Lee, Bun Sheng, Edwin Kin-Keung Yip, Desmond Y. H. Yap, Hao Luo, Kui-Kai Lau
Front Neurol. 2024; 15: 1294022. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.3389/fneur.2024.1294022
PMCID:
PMC11071668
19.
Dae Young Cheon, Kyung do Han, Yeon Jung Lee, Jeen Hwa Lee, Myung Soo Park, Do Young Kim, Jae Hyuk Choi, Sook Jin Lee, Kyung-Ho Yu, Seongwoo Han, Sunki Lee, Minwoo Lee
BMC Public Health. 2024; 24: 1241. Published online 2024 May 6. doi: 10.1186/s12889-024-18724-2
PMCID:
PMC11071236
20.
Sarawut Krongsut, Atiwat Soontornpun, Niyada Anusasnee
Front Neurol. 2024; 15: 1364125. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.3389/fneur.2024.1364125
PMCID:
PMC11071176

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center