U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Taxonomy

Items: 16

1.
Xiaoping Yin, Shanshan Zhao, Bin Yan, Yanhe Tian, Teer Ba, Jiangguo Zhang, Yuanzhi Wang
Korean J Parasitol. 2019 Oct; 57(5): 553–559. Published online 2019 Oct 31. doi: 10.3347/kjp.2019.57.5.553
PMCID:
PMC6851259
2.
Anderson Feijó, Zhixin Wen, Jilong Cheng, Deyan Ge, Lin Xia, Qisen Yang
Ecol Evol. 2019 Jun; 9(12): 7080–7095. Published online 2019 May 28. doi: 10.1002/ece3.5273
PMCID:
PMC6662404
3.
William Marciel de Souza, Marcílio Jorge Fumagalli, Gilberto Sabino-Santos, Jr., Felipe Gonçalves Motta Maia, Sejal Modha, Márcio Roberto Teixeira Nunes, Pablo Ramiro Murcia, Luiz Tadeu Moraes Figueiredo
Viruses. 2019 Mar; 11(3): 297. Published online 2019 Mar 24. doi: 10.3390/v11030297
PMCID:
PMC6466192
4.
Shengnan Song, Chuangfu Chen, Meihua Yang, Shanshan Zhao, Baoju Wang, Sándor Hornok, Bolatkhan Makhatov, Kadyken Rizabek, Yuanzhi Wang
Parasit Vectors. 2018; 11: 634. Published online 2018 Dec 13. doi: 10.1186/s13071-018-3233-6
PMCID:
PMC6293579
5.
Bryan S. McLean, Batsaikhan Nyamsuren, Andrey Tchabovsky, Joseph A. Cook
Zool Res. 2018 Sep 18; 39(5): 364–372. Published online 2018 Mar 8. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.042
PMCID:
PMC6102678
6.
Ruixia Dai, Baiqing Wei, Haoming Xiong, Xiaoyan Yang, Yao Peng, Jian He, Juan Jin, Yumeng Wang, Xi Zha, Zhikai Zhang, Ying Liang, Qingwen Zhang, Jianguo Xu, Zuyun Wang, Wei Li
PLoS Negl Trop Dis. 2018 Aug; 12(8): e0006635. Published online 2018 Aug 16. doi: 10.1371/journal.pntd.0006635
PMCID:
PMC6095483
7.
Xiaoqing Xu, Yujun Cui, Youquan Xin, Xiaoyan Yang, Qingwen Zhang, Yong Jin, Haihong Zhao, Jian He, Xing Jin, Cunxiang Li, Juan Jin, Xiang Li, Haisheng Wu, Zhizhen Qi
PLoS Negl Trop Dis. 2018 Jun; 12(6): e0006579. Published online 2018 Jun 25. doi: 10.1371/journal.pntd.0006579
PMCID:
PMC6034908
8.
Chi Zhang, Fenglin Song, Leshan Xiu, Yang Liu, Jian Yang, Lisi Yao, Junping Peng
Emerg Microbes Infect. 2018; 7: 48. Published online 2018 Mar 29. doi: 10.1038/s41426-018-0052-y
PMCID:
PMC5874251
9.
Zhiqiang Wu, Jiang Du, Liang Lu, Li Yang, Jie Dong, Lilian Sun, Yafang Zhu, Qiyong Liu, Qi Jin
Emerg Microbes Infect. 2018; 7: 35. Published online 2018 Mar 21. doi: 10.1038/s41426-018-0036-y
PMCID:
PMC5861045
10.
Chan Cao, Ling-Ying Shuai, Xiao-Ping Xin, Zhi-Tao Liu, Yan-Ling Song, Zhi-Gao Zeng
PeerJ. 2016; 4: e2349. Published online 2016 Aug 23. doi: 10.7717/peerj.2349
PMCID:
PMC5012293
11.
Talia Y. Moore, Chris L. Organ, Scott V. Edwards, Andrew A. Biewener, Clifford J. Tabin, Farish A. Jenkins, Jr., Kimberly L. Cooper
Curr Biol.
Published in final edited form as: Curr Biol. 2015 Nov 2; 25(21): 2785–2794. Published online 2015 Oct 8. doi: 10.1016/j.cub.2015.09.037
PMCID:
PMC4743034
12.
Richard B. Harris, Wang Wenying, Badinqiuying, Andrew T. Smith, Donald J. Bedunah
PLoS One. 2015; 10(7): e0132897. Published online 2015 Jul 24. doi: 10.1371/journal.pone.0132897
PMCID:
PMC4514881
13.
Gonghua Lin, Fang Zhao, Hongjian Chen, Xiaogong Deng, Jianping Su, Tongzuo Zhang
BMC Evol Biol. 2014; 14: 180. Published online 2014 Aug 17. doi: 10.1186/s12862-014-0180-5
PMCID:
PMC4448280
14.
Julia M. Riehm, Damdindorj Tserennorov, Daniel Kiefer, Ingo W. Stuermer, Herbert Tomaso, Lothar Zöller, Dashdavaa Otgonbaatar, Holger C. Scholz
Emerg Infect Dis. 2011 Jul; 17(7): 1320–1322. doi: 10.3201/eid1707.100740
PMCID:
PMC3381371
15.
Jean-Pierre Quéré, Francis Raoul, Vladimir Aniskin, Marie-Claude Durette-Desset, Patrick Giraudoux
Mamm Biol.
Published in final edited form as: Mamm Biol. 2009 Nov 1; 74(6): 507–513. doi: 10.1016/j.mambio.2009.04.003
PMCID:
PMC2801923
16.
David R. J. Pleydell, Yu Rong Yang, F. Mark Danson, Francis Raoul, Philip S. Craig, Donald P. McManus, Dominique A. Vuitton, Qian Wang, Patrick Giraudoux
PLoS Negl Trop Dis. 2008 Sep; 2(9): e287. Published online 2008 Sep 3. doi: 10.1371/journal.pntd.0000287
PMCID:
PMC2565701

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center