NCBI
dbSNP

dbVar ClinVar GaP PubMed Nucleotide Protein
Search small variations in dbSNP or large structural variations in dbVar
transparent GIF
Spacer gif
Have a question about dbSNP? Try searching the SNP FAQ Archive!

Spacer gif
Submitted SNP(ss) Details: ss13254262           
Submitter
HandleSC_SNP
Submitter SNP IDNT_009799.12_10027870
RefSNP(rs#)rs9550376
Submitted Batch IDCHR13_NA11321
Submitted DateOct 22, 2003
Publication Cited[1] SNPs detected by comparing chromosome and DNA specific sequences to NCBI Genomic Reference Sequence using SsahaSNP
[2] SSAHA: A Fast Search Method for Large DNA Databases
First entry to dbSNPOct 22 2003 12:00:00:000AM
Assay
SpeciesHomo sapiens
Molecular
Type
Genomic
MethodCHR13_NA11321
Ascertainment Samplesize2
PopulationN.D.
Allele
Observed AlleleG/A
Ancestral AlleleN.D.
Allele OriginN/A
SNP ClassSNV
CpG CodeUnknown
Validation
Validation StatusNot Validated
HWE Goodness of Fitnot applicable
Variation
Frequency SubmissionN.D.
Genotype SummaryN.D.
Genotype SubmissionN.D.
HaplotypeN.D.
Comment
sequence:13S212-105g09.p1kposition:45quality:40

  Fasta sequence   (Legend) back to top
>gnl|dbSNP|ss13254262|allelePos=1049|len=2280|taxid=9606|alleles='G/A'|mol=Genomic
 TTTTATTATG AGTCATTAAT CTCcctagct ctgccatttg tgagttctgt tgtggccatg
 ggcgggccac attaagcctc cgattcttca tctgtcaaca caggagatta gggttcggtt
 tttaggatcc tttccagctA AAAATTCTGA TCCTGGGGTC ACAGTAATTG ATAACAATGT
 ATAAGTTAGA AATCACATTT TAGAAATACT TATGGTTagt aaaaagacaa cagcctaatt
 ttaaagatca accaaggctc tgaatagaca ccttcccaaa gaagatatat aaatgaccaa
 taagcccatg aaaagataaa ggacatcatt attcatcagg aacatgcaaa taaaaaacac
 agggagacac cacttcatgc cgactgggaa agcttaaata aaaaagacag ataagaacaa
 gtgttggtga gaatgtggag aaactggaac cctcttacat cgcaggtagg acttttaaac
 ggtgcaaccc actttggcaa gcagtatggc aattcctcga tggttaaaca taagagttga
 tcataattta aacacatgac tcagcaattg cactcctagg tatctaccca agacagatga
 aaacatccat ccacataaaa acttacacac aaatgtccac agcagtatta cctataacag
 ccaaaaagaa acaacccagg cccagcgcag tggctcacgc ctgtaacccc agcactttgg
 gaggctgagg agggtggatc acctgaggtc aggagttcga ggccagcctg gccaacatgg
 tgaaaccccg tctctactaa aaatacaaaa attagccagg catggtggtg cgcgcctgta
 gtcccagcta cttgggaggc tgaggcagga gaatggctta aacccgggag gcggagattg
 cagtgagcca agactgcgca attgcactcc agcctgggtg acagagcaag actatatctc
 aaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga gagagagaga gagagagaga aagaaaagaa
 agaaagaaag aaagaaagaa agaaagaa
 R
 gaaggaagga aggaaggaag gaaggaagga aggaaggaag gaaggaaaga aagaaagaaa
 gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gaaaggaaga aagaaagaaa
 gaaagaaaga acccaatgtc catcatctga tgaatgggta aataaaatat ggcagatcct
 tacaatgtgg tattatttgg caataaaaag gaatgctgat atgtgctgcc acatagatga
 tcttgaaaac attatgctGG CCcacagaga aaacgtcatg taagcacaca aggagaaagc
 agctatttgc aagccacaga gagatgcctc aggagaaacc agacctgcca gcaccttgat
 ctccttgatc tcaagcttcc agcttccaga attatgagaa aataaattcc tctagtttTA
 TTGTTAAAAA ACAAAAAACA ggccgggcat ggtggcttat gcctgtaatc ccagcatttt
 aggaggctga ggcagctgta tcacctgagg tcaggagttc gagaccagtt tgaacaacat
 ggtgaaatcc tgtctttacc aaaaatacaa aaattagcca ggtgtggtgg catgcacctg
 taatcccagc tacctgggag gctgaggcat gagaatcact tgaacctgga ggaggagatt
 tcagtgagct gagattgcac cactgcactc cagccctggg cgacagaaac tctgtctcaa
 aaacaaaaca aaacaaaaca aaacaaCcac agacacacac acacacacac acacacacac
 acacacacac aaaccccaca aatcattgtg ctaagtaaaa gaagccagtc acaaatggcc
 acatattgta tgattccatt tatatgaaat gttcagagca ggcaaatcct ggagacagga
 aggtagatta gtggttgcca gggcttgcgg ggaggggatg gagggtgact gataatcagt
 attgggtttc ttttgggggt gatgaaaatg ttctaaaatt agattaatgg tgatggttgc
 acaactcttg aatggaccaa aaaccactga attatatact ttaatattct tgtctcttac
 agtcatattt tggggtgtca tattctggtc tcctatagta tgtgagattt acctcaataa
 agctgctatt tttaaaaACC CAGCAACTGA TGACTAAAGT AATCACAGAG TTATGTTGAA
 GGCCTAGAAT ATCCAGTTAT TTTGAAATTT G

  Submitted Frequency for ss13254262 back to top
There is no frequency submission for ss13254262.


  dbSNP summary of Genotypes for ss13254262 back to top
No sufficient data to compute Hardy-weinberg probability for ss13254262.


  Submitted individual genotype for ss13254262 back to top
There is no individual genotype data for ss13254262.