NCBI
dbSNP

dbVar ClinVar GaP PubMed Nucleotide Protein
Search small variations in dbSNP or large structural variations in dbVar
transparent GIF
Spacer gif
Have a question about dbSNP? Try searching the SNP FAQ Archive!

Spacer gif
Submitted SNP(ss) Details: ss9809913           
Submitter
HandleBCM_SSAHASNP
Submitter SNP IDchr1.NT_022052.2_37417
RefSNP(rs#)rs10453849
Submitted Batch IDBaylor-WGS-200310
Submitted DateNov 05, 2003
Publication Cited[1] SSAHA: A Fast Search Method for Large DNA Databases
First entry to dbSNPJun 27 2003 12:00:00:000AM
Assay
SpeciesHomo sapiens
Molecular
Type
Genomic
MethodBAYLOR-WGS-200310
Ascertainment Samplesize2
PopulationN.D.
Allele
Observed AlleleG/C
Ancestral AlleleN.D.
Allele OriginN/A
SNP ClassSNV
CpG CodeUnknown
Validation
Validation StatusNot Validated
HWE Goodness of Fitnot applicable
Variation
Frequency SubmissionN.D.
Genotype SummaryN.D.
Genotype SubmissionN.D.
HaplotypeN.D.
Comment
sequence position quality56784895 692 45

  Fasta sequence   (Legend) back to top
>gnl|dbSNP|ss9809913|allelePos=501|len=1001|taxid=9606|alleles='G/C'|mol=Genomic
 GAAGTTGCTT ACCAGCTTAA GGAGATTTTG GGCTGAGATG ATGGTGTTTT CTAGATATAC
 AAACATGTCA TCTGCAAACA GGGACAATTT GACTTCCAAG AAATGACTAA GATCAGAGCA
 CAACTGAAGG AGATAGAGAC AAAAAACCCT TCAAAGAATC AATGAATCCA GGAGCTGGTT
 TTTTGAAAAG ATCAACAAAA TTGATAGACC ACTAGCAAGA CTAATAAAGA AGAAAAGAGA
 GAAGAATCAA ATAGACACAT TAAAAAATGA TAAAGGGGAT AGCACCACCA ATCCCACAGA
 AATGCAAACT ACCATCAGAG AATACCGTAA ACACCTCTAT GCAAATAAAC TAGAAAATCT
 AGAAGAAATG GATAAATTCC TCAATACATA AACCCTCCCA AGACTAAACC AGGAAGAAGT
 TGAATCTCTT AATAGACCAA TAACAGGCTC TGAAATTGAG GCAATAATAG CATACCAACC
 ATAAAAAGTC CAGGACAAGA
 S
 GGAATCACAG CCTAATTCTA CCAGAGGTAC AAGGAGGAGA AGTTGCCATT CCTTCTGAAA
 CTCTTCCAAT CAAGAGAAAA AGAGGGAATC CTCCCTAACT CATTTTATGA GGCCAGCATC
 ATCCTGATAC CAAAGCCTGG ATAAGACATA ACCAAAAAAG AATTTAAGAC CAATATCCCT
 GATGAACATT GATGCAAAAA TCCTCAATAA AGTACTGGCA AACTGAATCC AGCAGCACAT
 CAAAAAGCTT ATCCACCATG ATCAAGATGG CTTCATCCCT GGGATGCAAA GCTGGTTCAA
 TATATGCAAA TCAATAAACG TAATCCAGCA TGCAAACAGA ACCAAAGACA AAAACCACAT
 GATTATCTCA ACACAGGCAG AAAAGGCCTT TGACAAAATT CAACAGCCCT TCATGCTAAA
 AACTCTCAAT GAATTAGGTA TTGATGGGAT GTATGTAAAA ATAATAAGAG CTATTCATGA
 CAAACACTCA GACATTATCA

  Submitted Frequency for ss9809913 back to top
There is no frequency submission for ss9809913.


  dbSNP summary of Genotypes for ss9809913 back to top
No sufficient data to compute Hardy-weinberg probability for ss9809913.


  Submitted individual genotype for ss9809913 back to top
There is no individual genotype data for ss9809913.