NCBI
dbSNP

dbVar ClinVar GaP PubMed Nucleotide Protein
Search small variations in dbSNP or large structural variations in dbVar
transparent GIF
Spacer gif
Have a question about dbSNP? Try searching the SNP FAQ Archive!

Spacer gif
Submitted SNP(ss) Details: ss97654613           
Submitter
HandleHUMANGENOME_JCVI
Submitter SNP ID1103649954724
RefSNP(rs#)rs2448334
Submitted Batch ID1.37
Submitted DateMar 29, 2008
Publication Cited17803354
First entry to dbSNPMar 29 2008 12:00:00:000AM
Assay
SpeciesHomo sapiens
Molecular
Type
Genomic
MethodWGS-ASSEMBLY-ATAC-MAPPING
Ascertainment Samplesize2
PopulationJ. Craig Venter
Allele
Observed AlleleG/C
Ancestral AlleleN.D.
Allele OriginN/A
SNP ClassSNV
CpG CodeN.D.
Validation
Validation StatusNot Validated
HWE Goodness of Fitnot applicable
Variation
Frequency SubmissionN.D.
Genotype Summarypopulation count: 1
Genotype SubmissionN.D.
HaplotypeN.D.

  Fasta sequence   (Legend) back to top
>gnl|dbSNP|ss97654613|allelePos=251|len=501|taxid=9606|alleles='G/C'|mol=Genomic
 ACTTATATTA GGAAAGACAA GATACTAAAT GTTAATGCAT AGGAGGAGAG AGATAATACA
 AATAGAAGCA GAAATTAATG AAATATAAAA TTATAGATAC AACGGAGAAC GTTAACAAAG
 GCAAACATGG GTTCTTCCAA AACAAACAGG GCAGGCGTGG TGGCATGTGT CTGTAATCCC
 AGCTACTCAA GAGGCTGAGA CATGAGAATC GCTTGAACCT GGGAGGCAGA GGTTGCAGTG
 AACCAAGATA
 S
 TGCCACTGCA CTCCAGTCTG GGCAACAGAG CTAGACTCTG TCTCAAAAAA CACCAAAACA
 GAAACAACAG TAAGAAAAAA CAAACAAAGA TAACCTTCTG GCAAGATTGT ACCAGAAAAA
 GGAGAAAAGT CACAAATAAA TAGTATCATG AATTAAAACA ATGTATAGAC CTGCTGGAGA
 TATAAAATGT AGTAAGAGAA TACTACTATC ACCTATGTAC CAACAATTTG AAAAATTGTA
 CCCAATGTAA

  Submitted Frequency for ss97654613 back to top
There is no frequency submission for ss97654613.


  dbSNP summary of Genotypes for ss97654613 back to top
No sufficient data to compute Hardy-weinberg probability for ss97654613.


  Submitted individual genotype for ss97654613 back to top
There is no individual genotype data for ss97654613.