Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 4660

1.

rs1491582693 has merged into rs774226017 [Homo sapiens]
  Variant type:
  DELINS
  Alleles:
  AAAAA>-,A,AA,AAA,AAAA,AAAAAA,AAAAAAA,AAAAAAAA [Show Flanks]
  Chromosome:
  16:15301951 (GRCh38)
  16:15395808 (GRCh37)
  Canonical SPDI:
  NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAA,NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAAA,NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAAAA,NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAAAAA,NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAAAAAA,NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAAAAAAAA,NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAAAAAAAAA,NC_000016.10:15301938:AAAAAAAAAAAAAAAAA:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  Gene:
  LOC105371097 (Varview)
  Functional Consequence:
  2KB_upstream_variant,upstream_transcript_variant
  Validated:
  by frequency,by alfa,by cluster
  MAF:
  AAAAAAAAAAAAAA=0./0 (ALFA)
  HGVS:
  2.

  rs1491578277 [Homo sapiens]
   Variant type:
   INS
   Alleles:
   ->C [Show Flanks]
   Chromosome:
   16:15292081 (GRCh38)
   16:15385939 (GRCh37)
   Canonical SPDI:
   NC_000016.10:15292081::C
   Gene:
   LOC105371097 (Varview)
   Functional Consequence:
   intron_variant
   Validated:
   by frequency
   MAF:
   C=0.00096/16 (TOMMO)
   HGVS:
   3.

   rs1491442016 [Homo sapiens]
    Variant type:
    DELINS
    Alleles:
    AA>-,A,AAA [Show Flanks]
    Chromosome:
    16:15292030 (GRCh38)
    16:15385887 (GRCh37)
    Canonical SPDI:
    NC_000016.10:15292028:AAA:A,NC_000016.10:15292028:AAA:AA,NC_000016.10:15292028:AAA:AAAA
    Gene:
    LOC105371097 (Varview)
    Functional Consequence:
    intron_variant
    Validated:
    by frequency,by alfa,by cluster
    MAF:
    A=0.000061/1 (ALFA)
    -=0.000118/13 (GnomAD)
    -=0.00024/4 (TOMMO)
    HGVS:
    4.

    rs1491433008 [Homo sapiens]
     Variant type:
     DELINS
     Alleles:
     AA>- [Show Flanks]
     Chromosome:
     16:15292082 (GRCh38)
     16:15385939 (GRCh37)
     Canonical SPDI:
     NC_000016.10:15292080:AAA:A
     Gene:
     LOC105371097 (Varview)
     Functional Consequence:
     intron_variant
     Validated:
     by frequency,by alfa,by cluster
     MAF:
     A=0./0 (ALFA)
     -=0.000004/1 (TOPMED)
     -=0.000051/7 (GnomAD)
     -=0.000179/3 (TOMMO)
     HGVS:
     5.

     rs1491416445 [Homo sapiens]
      Variant type:
      INS
      Alleles:
      ->C [Show Flanks]
      Chromosome:
      16:15292029 (GRCh38)
      16:15385887 (GRCh37)
      Canonical SPDI:
      NC_000016.10:15292029::C
      Gene:
      LOC105371097 (Varview)
      Functional Consequence:
      intron_variant
      Validated:
      by frequency
      MAF:
      C=0.00018/3 (TOMMO)
      HGVS:
      6.

      rs1491402438 has merged into rs753878694 [Homo sapiens]
       Variant type:
       DELINS
       Alleles:
       TTTTTTTTTT>-,T,TT,TTT,TTTTTT,TTTTTTT,TTTTTTTT,TTTTTTTTT,TTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT [Show Flanks]
       Chromosome:
       16:15294099 (GRCh38)
       16:15387956 (GRCh37)
       Canonical SPDI:
       NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15294090:TTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
       Gene:
       LOC105371097 (Varview)
       Functional Consequence:
       intron_variant
       Validated:
       by frequency,by alfa,by cluster
       MAF:
       TTTTTTTT=0./0 (ALFA)
       -=0.000042/11 (TOPMED)
       HGVS:
       NC_000016.10:g.15294099_15294108del, NC_000016.10:g.15294100_15294108del, NC_000016.10:g.15294101_15294108del, NC_000016.10:g.15294102_15294108del, NC_000016.10:g.15294105_15294108del, NC_000016.10:g.15294106_15294108del, NC_000016.10:g.15294107_15294108del, NC_000016.10:g.15294108del, NC_000016.10:g.15294108dup, NC_000016.10:g.15294107_15294108dup, NC_000016.10:g.15294106_15294108dup, NC_000016.10:g.15294105_15294108dup, NC_000016.10:g.15294104_15294108dup, NC_000016.10:g.15294103_15294108dup, NC_000016.10:g.15294099_15294108dup, NC_000016.9:g.15387956_15387965del, NC_000016.9:g.15387957_15387965del, NC_000016.9:g.15387958_15387965del, NC_000016.9:g.15387959_15387965del, NC_000016.9:g.15387962_15387965del, NC_000016.9:g.15387963_15387965del, NC_000016.9:g.15387964_15387965del, NC_000016.9:g.15387965del, NC_000016.9:g.15387965dup, NC_000016.9:g.15387964_15387965dup, NC_000016.9:g.15387963_15387965dup, NC_000016.9:g.15387962_15387965dup, NC_000016.9:g.15387961_15387965dup, NC_000016.9:g.15387960_15387965dup, NC_000016.9:g.15387956_15387965dup, NT_187607.1:g.368465_368474del, NT_187607.1:g.368466_368474del, NT_187607.1:g.368467_368474del, NT_187607.1:g.368468_368474del, NT_187607.1:g.368471_368474del, NT_187607.1:g.368472_368474del, NT_187607.1:g.368473_368474del, NT_187607.1:g.368474del, NT_187607.1:g.368474dup, NT_187607.1:g.368473_368474dup, NT_187607.1:g.368472_368474dup, NT_187607.1:g.368471_368474dup, NT_187607.1:g.368470_368474dup, NT_187607.1:g.368469_368474dup, NT_187607.1:g.368465_368474dup
       7.

       rs1491370094 [Homo sapiens]
        Variant type:
        DELINS
        Alleles:
        ->G [Show Flanks]
        Chromosome:
        16:15285835 (GRCh38)
        16:15379693 (GRCh37)
        Canonical SPDI:
        NC_000016.10:15285835:G:GG
        Gene:
        LOC105371097 (Varview)
        Functional Consequence:
        intron_variant
        Validated:
        by frequency,by alfa,by cluster
        MAF:
        GG=0./0 (ALFA)
        G=0.000004/1 (TOPMED)
        HGVS:
        8.

        rs1491344580 has merged into rs532538032 [Homo sapiens]
         Variant type:
         DELINS
         Alleles:
         TTTTTTTTTT>-,TT,TTT,TTTT,TTTTT,TTTTTT,TTTTTTT,TTTTTTTT,TTTTTTTTT,TTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTTTT,TTTTTTTTTTTTTTTTT [Show Flanks]
         Chromosome:
         16:15302424 (GRCh38)
         16:15396281 (GRCh37)
         Canonical SPDI:
         NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT,NC_000016.10:15302412:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
         Gene:
         LOC105371097 (Varview)
         Functional Consequence:
         2KB_upstream_variant,upstream_transcript_variant
         Validated:
         by frequency,by alfa,by cluster
         MAF:
         TTTTTTTTTTTTT=0./0 (ALFA)
         -=0.125/5 (GENOME_DK)
         -=0.3878/1942 (1000Genomes)
         HGVS:
         NC_000016.10:g.15302424_15302433del, NC_000016.10:g.15302426_15302433del, NC_000016.10:g.15302427_15302433del, NC_000016.10:g.15302428_15302433del, NC_000016.10:g.15302429_15302433del, NC_000016.10:g.15302430_15302433del, NC_000016.10:g.15302431_15302433del, NC_000016.10:g.15302432_15302433del, NC_000016.10:g.15302433del, NC_000016.10:g.15302433dup, NC_000016.10:g.15302432_15302433dup, NC_000016.10:g.15302431_15302433dup, NC_000016.10:g.15302430_15302433dup, NC_000016.10:g.15302429_15302433dup, NC_000016.10:g.15302428_15302433dup, NC_000016.10:g.15302427_15302433dup, NC_000016.9:g.15396281_15396290del, NC_000016.9:g.15396283_15396290del, NC_000016.9:g.15396284_15396290del, NC_000016.9:g.15396285_15396290del, NC_000016.9:g.15396286_15396290del, NC_000016.9:g.15396287_15396290del, NC_000016.9:g.15396288_15396290del, NC_000016.9:g.15396289_15396290del, NC_000016.9:g.15396290del, NC_000016.9:g.15396290dup, NC_000016.9:g.15396289_15396290dup, NC_000016.9:g.15396288_15396290dup, NC_000016.9:g.15396287_15396290dup, NC_000016.9:g.15396286_15396290dup, NC_000016.9:g.15396285_15396290dup, NC_000016.9:g.15396284_15396290dup, NT_187607.1:g.360141_360150del, NT_187607.1:g.360143_360150del, NT_187607.1:g.360144_360150del, NT_187607.1:g.360145_360150del, NT_187607.1:g.360146_360150del, NT_187607.1:g.360147_360150del, NT_187607.1:g.360148_360150del, NT_187607.1:g.360149_360150del, NT_187607.1:g.360150del, NT_187607.1:g.360150dup, NT_187607.1:g.360149_360150dup, NT_187607.1:g.360148_360150dup, NT_187607.1:g.360147_360150dup, NT_187607.1:g.360146_360150dup, NT_187607.1:g.360145_360150dup, NT_187607.1:g.360144_360150dup
         9.

         rs1491304964 [Homo sapiens]
          Variant type:
          SNV:
          Alleles:
          ->G
          Chromosome:
          no mapping
          Canonical SPDI:
          10.

          rs1491304580 [Homo sapiens]
           Variant type:
           DEL
           Alleles:
           CA>- [Show Flanks]
           Chromosome:
           16:15301938 (GRCh38)
           16:15395795 (GRCh37)
           Canonical SPDI:
           NC_000016.10:15301937:CA:
           Gene:
           LOC105371097 (Varview)
           Functional Consequence:
           upstream_transcript_variant,2KB_upstream_variant
           Validated:
           by frequency,by alfa
           MAF:
           -=0./0 (ALFA)
           HGVS:
           11.

           rs1491213255 [Homo sapiens]
            Variant type:
            SNV:
            Alleles:
            ->CTT
            Chromosome:
            no mapping
            Canonical SPDI:
            12.

            rs1491206795 [Homo sapiens]
             Variant type:
             DEL
             Alleles:
             CT>- [Show Flanks]
             Chromosome:
             16:15302412 (GRCh38)
             16:15396269 (GRCh37)
             Canonical SPDI:
             NC_000016.10:15302411:CT:
             Gene:
             LOC105371097 (Varview)
             Functional Consequence:
             upstream_transcript_variant,2KB_upstream_variant
             Validated:
             by frequency,by alfa
             MAF:
             -=0./0 (ALFA)
             HGVS:
             13.

             rs1491192595 has merged into rs562733701 [Homo sapiens]
              Variant type:
              DELINS
              Alleles:
              AA>- [Show Flanks]
              Chromosome:
              16:15285770 (GRCh38)
              16:15379627 (GRCh37)
              Canonical SPDI:
              NC_000016.10:15285768:AAA:A
              Gene:
              LOC105371097 (Varview)
              Functional Consequence:
              intron_variant
              Validated:
              by frequency,by cluster
              MAF:
              -=0.015/13 (GnomAD)
              HGVS:
              14.

              rs1491168084 [Homo sapiens]
               Variant type:
               DELINS
               Alleles:
               AA>-,AAAA [Show Flanks]
               Chromosome:
               16:15292058 (GRCh38)
               16:15385915 (GRCh37)
               Canonical SPDI:
               NC_000016.10:15292056:AAA:A,NC_000016.10:15292056:AAA:AAAAA
               Gene:
               LOC105371097 (Varview)
               Functional Consequence:
               intron_variant
               Validated:
               by frequency,by alfa,by cluster
               MAF:
               AAAAA=0./0 (ALFA)
               -=0.001333/22 (TOMMO)
               -=0.003401/2 (NorthernSweden)
               -=0.003704/6 (Korea1K)
               -=0.010593/1212 (GnomAD)
               -=0.070388/261 (TWINSUK)
               -=0.075246/290 (ALSPAC)
               HGVS:
               15.

               rs1491020418 [Homo sapiens]
                Variant type:
                DELINS
                Alleles:
                ->AA [Show Flanks]
                Chromosome:
                16:15285738 (GRCh38)
                16:15379596 (GRCh37)
                Canonical SPDI:
                NC_000016.10:15285738:AAA:AAAAA
                Gene:
                LOC105371097 (Varview)
                Functional Consequence:
                intron_variant
                Validated:
                by frequency,by alfa,by cluster
                MAF:
                AAAAA=0./0 (ALFA)
                AA=0.000004/1 (TOPMED)
                HGVS:
                16.

                rs1490937086 [Homo sapiens]
                 Variant type:
                 SNV
                 Alleles:
                 A>C [Show Flanks]
                 Chromosome:
                 16:15282576 (GRCh38)
                 16:15376433 (GRCh37)
                 Canonical SPDI:
                 NC_000016.10:15282575:A:C
                 Gene:
                 LOC105371097 (Varview)
                 Functional Consequence:
                 intron_variant
                 Validated:
                 by frequency,by alfa
                 MAF:
                 C=0./0 (ALFA)
                 HGVS:
                 17.

                 rs1490927468 [Homo sapiens]
                  Variant type:
                  SNV
                  Alleles:
                  C>T [Show Flanks]
                  Chromosome:
                  16:15296590 (GRCh38)
                  16:15390447 (GRCh37)
                  Canonical SPDI:
                  NC_000016.10:15296589:C:T
                  Gene:
                  LOC105371097 (Varview)
                  Functional Consequence:
                  intron_variant
                  Validated:
                  by frequency,by alfa
                  MAF:
                  T=0./0 (ALFA)
                  T=0.000022/3 (GnomAD)
                  HGVS:
                  18.

                  rs1490558859 [Homo sapiens]
                   Variant type:
                   SNV
                   Alleles:
                   A>G [Show Flanks]
                   Chromosome:
                   16:15301104 (GRCh38)
                   16:15394961 (GRCh37)
                   Canonical SPDI:
                   NC_000016.10:15301103:A:G
                   Gene:
                   LOC105371097 (Varview)
                   Functional Consequence:
                   upstream_transcript_variant,2KB_upstream_variant
                   Validated:
                   by frequency,by alfa,by cluster
                   MAF:
                   G=0./0 (ALFA)
                   G=0.000008/2 (TOPMED)
                   HGVS:
                   19.

                   rs1490444962 [Homo sapiens]
                    Variant type:
                    DEL
                    Alleles:
                    C>- [Show Flanks]
                    Chromosome:
                    16:15281940 (GRCh38)
                    16:15375797 (GRCh37)
                    Canonical SPDI:
                    NC_000016.10:15281939:C:
                    Gene:
                    LOC105371097 (Varview)
                    Functional Consequence:
                    downstream_transcript_variant,500B_downstream_variant
                    Validated:
                    by frequency,by alfa,by cluster
                    MAF:
                    -=0./0 (ALFA)
                    -=0.000004/1 (TOPMED)
                    -=0.00002/2 (GnomAD)
                    HGVS:
                    20.

                    rs1490388272 [Homo sapiens]
                     Variant type:
                     SNV
                     Alleles:
                     T>C [Show Flanks]
                     Chromosome:
                     16:15294149 (GRCh38)
                     16:15388006 (GRCh37)
                     Canonical SPDI:
                     NC_000016.10:15294148:T:C
                     Gene:
                     LOC105371097 (Varview)
                     Functional Consequence:
                     intron_variant
                     Validated:
                     by frequency,by alfa
                     MAF:
                     C=0./0 (ALFA)
                     HGVS:

                     Display Settings:

                     Format
                     Items per page
                     Sort by

                     Send to:

                     Choose Destination

                     Supplemental Content

                     Find related data

                     Recent activity

                     Your browsing activity is empty.

                     Activity recording is turned off.

                     Turn recording back on

                     See more...
                     Support Center